Top 3 bà hoàng tr ụ.y l.ạ.c nổi danh nhất lịch sử Trung Hoa[Neews] – Nhiều người giữ vị trí mẫu nghi thiên hạ hay thậm chí ngồi trên ngai vàng vẫn “nỗ lực” ghi tên mình vào bảng “phong thần” trụy…

source